Skip to main content

ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಟು ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ !

ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಟು ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ !

ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಕರ್

ಎಲ್ಲರಂತೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರವಾರ ಮೂಲದ ಅಮದಹಳ್ಳಿಯ ಮಿಲಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಸಹಜವೇ ಸರಿ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.

Subscribe to Filmy interview